Privacy Policy

Privacy Policy เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ ufabetventuresum4.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้เข้าใจถึงการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย เนื่องจากทางเว็บไซต์ของเรานั้นมุ่งมั่นต่อการเคารพสิทธิ์และตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา โดยได้มีการระบุข้อตกลงไว้ดังนี้

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ และเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีการระบุเอาไว้

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ข้อมูลของสมาชิกที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ , นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , อีเมล , วันเดือนปีเกิด และหมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลการเข้าใช้บริการระบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ โดยจะประกอบไปด้วยการเข้าสู่ระบบ , การเข้าร่วมเดิมพัน , การทำธุรกรรมทางการเงิน โดยเราจะใช้คุกกี้ในการจัดเก็บข้อมูล และมอบความสะดวกรวดเร็วในการเข้าใช้งานในครั้งถัดไปได้

 • การนำข้อมูลมาใช้

เราจะดำเนินการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิกอย่างเหมาะสม และตามที่ได้ระบุไว้เท่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดทำโปรโมชั่น , ทำการตลาดรูปแบบใหม่ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย , การมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับสมาชิกบนเว็บไซต์ เป็นต้น

 • การแชร์ข้อมูล

เรามีหน้าที่ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โดยจะนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่นำไปใช้นอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้เด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัย และมีสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการสูญหาย

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ที่สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ของเรานั้นจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากผู้สมัครอายุไม่ถึงจะไม่สามารถสมัครเพื่อเป็นสมาชิกบนเว็บไซต์ของเราได้ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

วิธีที่คุณสามารถยกเลิก , ลบ , ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เราในขั้นตอนการสมัครสมาชิก โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง contact@ufabetventuresum4.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเท่านั้น และจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านหน้าเว็บไซต์ ufabetventuresum4.com

 • การติดต่อเรา

หากสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetventuresum4.com

 • วันที่นโยบายบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2020

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาไทย หากมีการแปลภาษาเป็นภาษาอื่น ๆ ในภายหลัง ภาษาไทยจะถูกบังคับใช้ด้วยเช่นกัน

 

ทางเว็บไซต์ ufabetventuresum4.com อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกช่วงเวลา และจะแจ้งให้ทราบทันทีผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลัก