Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขของการใช้บริการกับเว็บ ufabetventuresum4.com ทุกท่านต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อการเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetventuresum4.com สามารถเข้าใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น หากท่านใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไข ท่านจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที ซึ่งข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ก็มีดังต่อไปนี้ 

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการเข้าใช้บริการ ufabetventuresum4.com

 1. การสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetventuresum4.com ผู้ใช้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป และการสมัครสมาชิกจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากท่านใดปลอมแปลงเอกสารหรือให้ข้อมูลเท็จ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการสมัครสมาชิกทันที และข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetventuresum4.com ซึ่งเราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านกับบุคคลอื่น หากยังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่านก่อน
 2. ซึ่งการเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetventuresum4.com ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพันเกมต่าง ๆ หรือ การทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งฝากเงินและถอนเงิน ทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 3. www.ufabetventuresum4.com มีสิทธิ์ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดทุกช่วงเวลา โดยที่ทางเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
 4. ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetventuresum4.com ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บ ufabetventuresum4.com แต่เพียงผู้เดียว ห้ามท่านใดนำข้อมูลต่าง ๆ ไปเผยแพร่ หากยังไม่ได้รับการอนุญาตจากทางเว็บ ufabetventuresum4.com
 5. หากท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงแค่ทุกท่านติดต่อเราผ่านช่องทาง contact@ufabetventuresum4.com
 6. ข้อบังคับและเงื่อนไขของการใช้บริการ ufabetventuresum4.com จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย
 7. หากท่านใดละเมิดข้อตกลงที่ทางเรากำหนดไว้แม้แต่ข้อเดียว ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายทันที
 8. www.ufabetventuresum4.com จะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
 9. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบของเว็บ ufabetventuresum4.com ก็จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเรา
 10. ทางเว็บไซต์ ufabetventuresum4.com จะทำการยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่านทันที หากท่านละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้
 11. เมื่อทุกท่านเข้ามาใช้บริการกับทางเว็บ ufabetventuresum4.com ถือว่าทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้ทุกข้อ